Przetargi.pl
DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH

Zakład Karny w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3550333, 3550211 , fax. 523 550 335
 • Data zamieszczenia: 2021-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Inowrocławiu
  ul. Narutowicza 46
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3550333, 3550211, fax. 523 550 335
  REGON: 34156276800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CHLEB PSZENNO-ŻYTNI 400 G W ILOŚCI 39 300 KG; BUŁKA PSZENNA 50 G W ILOŚCI 26 000 SZT.; BUŁKA TARTA W ILOŚCI 200 KG
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach