Przetargi.pl
Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, mopów oraz ścierek dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Instytut Psychiatrii i Neurologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-957 Warszawa, Sobieskiego 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224582782
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Sobieskiego 9
  02-957 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224582782
  REGON: 000288509
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ipin.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyInstytut naukowo-badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, mopów oraz ścierek dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet I - Papier toaletowy, ręczniki papierowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33763000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach