Przetargi.pl
Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 477 02 00 , fax. 86 275 31 53
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Ludowa 15 A 15 A
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 86 477 02 00, fax. 86 275 31 53
  REGON: 20071546000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem (format A4 i A3, gramatura 80 g/m2, białość 146 CIE ? 3, wilgotność 3,0 - 5,0 %, absorpcja wody 20-25 g/m2 ? 3). Oferta obejmuje 2085 ryz papieru A4 , 128 ryz papieru A3. Świadczenie opisanych wyżej dostaw wymagane jest dla następujących lokalizacji Zamawiającego: 1. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A, 2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Władysława Pelca 11, 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1000 Lecia 15, 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Szkolna 8, 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, 18-220 Czyżew, ul. Niepodległości 3, 6. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły. 7. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4, 8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1B, 9. Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A, 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976442
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/PZOSiPO/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach