Przetargi.pl
„Dostawa paliw płynnych dla Nadleśnictwa Świętoszów na lata 2021-2023”

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-726 Świętoszów, Brzozowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (75) 731 12 59 , fax. (75) 731 76 06
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów
  Brzozowa 17
  59-726 Świętoszów, woj. dolnośląskie
  tel. (75) 731 12 59, fax. (75) 731 76 06
  REGON: 23018218700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa paliw płynnych dla Nadleśnictwa Świętoszów na lata 2021-2023”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa paliw płynnych na lata 2021-2023 do pojazdów, ciągników i maszyn będących na wyposażeniu Nadleśnictwa Świętoszów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach