Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Legnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 756 21 20 , fax. 76 746 22 21
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej
  ul. Legnicka 1
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 756 21 20, fax. 76 746 22 21
  REGON: 71269200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp9lubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie, tj. ziemniaków, warzyw, owoców, jajek, produktów zwierzęcych w formie mięsa i wyrobów mięsnych, ryb przetworzonych i konserwowych, produktów mleczarskich, pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich oraz różnych produktów spożywczych, produktów przemiału ziarna, olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach