Przetargi.pl
Dostawa oznakowanych gadżetów reklamowych

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-230 Szczecin, ul. Potulicka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4472016 , fax. 91 4887495
 • Data zamieszczenia: 2017-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
  ul. Potulicka 2
  70-230 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4472016, fax. 91 4887495
  REGON: 011263946
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Agencja Mienia Wojskowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oznakowanych gadżetów reklamowych
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oznakowanych gadżetów reklamowych na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach