Przetargi.pl
Dostawa opatrunków specjalistycznych

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków ogłasza przetarg

 • Adres: 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4231565 , fax. 012 4231076, 4231565
 • Data zamieszczenia: 2016-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków
  ul. Garncarska 11 11
  31-115 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4231565, fax. 012 4231076, 4231565
  REGON: 00028836600035
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opatrunków specjalistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Tubka 92 g. 2. Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. Działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Atomizer 28 ml. (140 rozpyleń). 3. Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonianu chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 10 x 12 cm, z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym, z wycięciem, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy III opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32). Potwierdzona klinicznie RBK redukcja zakażeń odcewnikowych. Opakowannie zawiera 25 szt. 4. Samoprzylepny, trójwarstwowy, hydrokomórkowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, pokryty klejem akrylowym, antybakteryjna, wodoszczelna zewnętrzna warstwa foliowa. Rozmiar 7,5 x 7,5 cm. Opakowanie zawiera 10 szt. 5. Trójwarstwowy hydrokomórkowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłaninialności dla ran o umiarkowanym i obfitym wysięku, może być cięty w celu dopasowania do rany, antybakteryjna, wodoszczelna zewnętrzna warstwa foliowa. Rozmiar: 5 x 5 cm. Opakowanie zawiera 10 szt. 6. Trójwarstwowy hydrokomórkowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłaninialności dla ran o umiarkowanym i obfitym wysięku, może być cięty w celu dopasowania do rany, antybakteryjna, wodoszczelna zewnętrzna warstwa foliowa. Rozmiar: 10 x 20 cm. Opakowanie zawiera 10 szt. 7. Opatrunek z zawartościa srebra nanokrystalicznego, aktywny wobec MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i bakteriostatycznie przez okres minimum 3 dni aplikacji, struktura materiału elastyczna, rozciągliwa, umożliwiająca swobodny przepływ płynu wysiękowego, z możliwością zastosowania jako środek uzupełniający w terapii podciśnieniowej. Rozmiar 10 cm x 10 cm. Opakowanie zawiera 12 szt. 8. Opatrunek hydrokomórkowy, trójwarstwowy z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki przeznaczony do opatrywania ran na pięcie lub łokciach, do ran o umiarkowanym lub ofitym wysięku, można go docinać. Rozmiar 10,5 x 13,5 cm. Opakowanie zawiera 5 szt. 9. Opatrunek poliuretanowy dwuwarstwowy, samoprzylegający, zawierający silnie wchłaniający materiał umieszczony w matrycy poliuretanowej, pokryty wodoodporną powłoką, przeznaczony do ran o średnim i małym wysięku, elastyczny, może być cięty. Rozmiar 10 x 10 cm. Opakowanie zawiera 5 szt. 10. Uniwersalne chusteczki czyszczące ułatwiające usuwanie opatrunków samoprzylepnych jak i innych przylepców zawierające w swoim składzie aloes, nawilżają i pielęgnują skóę bez natłuszczania. Usuwają klej hydrokoloidowy, akrylowy i na bazie gumy. Rozmiar 6 x 6 cm. Opakowanie zawiera 50 szt. 11. Foliowy opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym (piankowym) w kształcie plastra miodu, który umożliwia obserwacje rany bez konieczności zmiany opatrunku. Zastosowana folia zapobiega przenikaniu drobnoustrojów z zewnątrz (w tym MRSA) i chroni przed wtórnym zakażeniem. Opatrunek jest wodoodporny, cechuje go wysoka paroprzepuszczalność co zapobiega gromadzeniu się wilgoci zmniejszając ryzyko maceracji skóry. Rozmiar 20 cm x 10 cm; rozmiar wkładu chłonnego 15,1 cm x 4,6 cm. Opakowanie zawiera 20 szt. 12. Foliowy opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym (piankowym) w kształcie plastra miodu, który umożliwia obserwacje rany bez konieczności zmiany opatrunku. Zastosowana folia zapobiega przenikaniu drobnoustrojów z zewnątrz (w tym MRSA) i chroni przed wtórnym zakażeniem. Opatrunek jest wodoodporny, cechuje go wysoka paroprzepuszczalność co zapobiega gromadzeniu się wilgoci zmniejszając ryzyko maceracji skóry. Rozmiar 30 cm x 10 cm; rozmiar wkładu chłonnego 26 cm x 5,7 cm. Opakowanie zawiera 20 szt. ilości określone w specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach