Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-123 Rudka, ul. Ossolińskich
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 394 015 , fax. 857 394 015
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce
  ul. Ossolińskich 1
  17-123 Rudka, woj. podlaskie
  tel. 857 394 015, fax. 857 394 015
  REGON: 97726000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsrudka.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w ilości szacunkowej 150 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach