Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do Gminy Żelechlinek

Gmina Żelechlinek ogłasza przetarg

 • Adres: 97-226 Żelechlinek, Plac Tysiąclecia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 122 712 , fax. 447 122 770
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żelechlinek
  Plac Tysiąclecia 1
  97-226 Żelechlinek, woj. łódzkie
  tel. 447 122 712, fax. 447 122 770
  REGON: 59064783600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zelechlinek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do Gminy Żelechlinek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 56 000 litrów w ramach zadania: „Dostawa oleju opałowego do Gminy Żelechlinek”. Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania polskiej normy PN-C-96024 L1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach