Przetargi.pl
Dostawa obuwia, odzieży ochronnej, rękawic, odzieży jednorazowej

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 215 281 , fax. 896 215 354
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 215 281, fax. 896 215 354
  REGON: 51033874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wspol.edu.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa obuwia, odzieży ochronnej, rękawic, odzieży jednorazowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obuwia, odzieży ochronnej, rękawic, odzieży jednorazowej. Zadanie nr 1 – dostawa obuwia Zadanie nr 2 – dostawa odzieży ochronnej Zadanie nr 3 – dostawa rękawic i odzieży jednorazowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18830000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach