Przetargi.pl
Dostawa nowych worków do zbiórki odpadów.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 242 292 , fax. 447 242 292
 • Data zamieszczenia: 2021-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.
  ul. Kępa 19
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447 242 292, fax. 447 242 292
  REGON: 59076173300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgwk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych worków do zbiórki odpadów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych worków do zbiórki odpadów, wykonanych z folii polietylenowej LDPE, zgodnie z poniższym zestawieniem: A. Worek na metale i tworzywa sztuczne – 190 000 sztuk: • kolor żółty półprzeźroczysty (umożliwiający ocenę zebranych surowców w workach), jednolity na całej powierzchni worka, • pojemność 120 litrów, • minimalne wymiary 700mm x 1000mm, • grubość – nie mniej niż 35 mikronów, grubość worka powinna być niezmienna na całej powierzchni worka, • nadruk czarny dwustronny „Metale i Tworzywa Sztuczne” wraz z grafiką i informacją tekstową zgodną ze wzorem ustalonym przez zamawiającego, wymiary nadruku co najmniej 200mm x 370mm, wydruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, ostateczna treść grafiki zostanie ustalona po podpisaniu umowy, • pakowany w rolkach po 5 szt. bez perforacji (separowane) umożliwiającą łatwe oddzielanie worków od siebie oraz z taśmą ściągającą umieszczoną w górnej części worka. B. Worek na papier – 75 000 sztuk: • kolor niebieski półprzeźroczysty (umożliwiający ocenę zebranych surowców w workach), jednolity na całej powierzchni worka, • pojemność 80 litrów, • minimalne wymiary 700mm x 800mm • grubość – nie mniej niż 35 mikronów, grubość worka powinna być niezmienna na całej powierzchni worka, • nadruk czarny dwustronny „Papier” wraz z grafiką i informacją tekstową zgodną ze wzorem ustalonym przez zamawiającego, wymiary nadruku co najmniej 200mm x 370mm, wydruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, ostateczna treść grafiki zostanie ustalona po podpisaniu umowy, • pakowany w rolkach po 5 szt. bez perforacji (separowane) umożliwiającą łatwe oddzielanie worków od siebie oraz z taśmą ściągającą umieszczoną w górnej części worka. C. Worek na szkło – 80 000 sztuk: • kolor zielony półprzeźroczysty (umożliwiający ocenę zebranych surowców w workach), jednolity na całej powierzchni worka, • pojemność 70 litrów, • minimalne wymiary 600mm x800mm, • grubość – nie mniej niż 0,45 mikronów, grubość worka powinna być niezmienna na całej powierzchni worka, • nadruk czarny dwustronny „Szkło” wraz z grafiką i informacją tekstową zgodną ze wzorem ustalonym przez zamawiającego, wymiary nadruku co najmniej 200mm x 370mm, wydruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, ostateczna treść grafiki zostanie ustalona po podpisaniu umowy, • pakowany w rolkach po 5 szt. bez perforacji (separowane) umożliwiającą łatwe oddzielanie worków od siebie oraz z taśmą ściągającą umieszczoną w górnej części worka. D. Worek na odpady biodegradowalne – 170 000 sztuk: • kolor brązowy półprzeźroczysty (umożliwiający ocenę zebranych surowców w workach), jednolity na całej powierzchni worka, • pojemność 80 litrów, • minimalne 700mm x 800mm, • grubość – nie mniej niż 45 mikronów, grubość worka powinna być niezmienna na całej powierzchni worka, • nadruk czarny dwustronny„BIO” wraz z grafiką i informacją tekstową zgodną ze wzorem ustalonym przez zamawiającego, wymiary nadruku co najmniej 200mm x 370mm, wydruk czytelny i wyraźny, bez zniekształceń, ostateczna treść grafiki zostanie ustalona po podpisaniu umowy, • pakowany w rolkach po 5 szt. bez perforacji (separowane) umożliwiającą łatwe oddzielanie worków od siebie oraz z taśmą ściągającą umieszczoną w górnej części worka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18930000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach