Przetargi.pl
dostawa nabiału

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 649 521 , fax. 468 649 525
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
  ul. Batalionów Chłopskich 42436
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 468 649 521, fax. 468 649 525
  REGON: 17222233000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsochaczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa nabiału
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Mleko 2%, (opk. 1 litr) Pakowane w folie, min. okres przydatności do spożycia 4 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 2. Śmietana 18% 200-250 g min. okres przydatności do spożycia 4 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 3. Ser biały półtłusty, pakowany w pergamin, opk. 1 kg min. okres przydatności do spożycia 7 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 4. Ser żółty, twardy typu Gouda - plastry min. okres przydatności do spożycia 30 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 5. Ser żółty, twardy typu Gouda - blok min. okres przydatności do spożycia 30 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 6. Ser żółty wędzony typu Rolada Ustrzycka min. okres przydatności do spożycia 30 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 7. Serek śmietankowo-kremowy, jogurtowy, naturalny 120-135 g min. okres przydatności do spożycia 20 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 8. Serek homogenizowany naturalny 120-135 g min. okres przydatności do spożycia 20 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 9. Serek homogenizowany (waniliowy, owocowy) 150-180 g min. okres przydatności do spożycia 15 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 10. Jogurt owocowy 110-160 g min. okres przydatności do spożycia 20 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 11. Jogurt naturalny bez cukru 110-160g min. okres przydatności do spożycia 20 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 12. Kefir 110-190 g min. okres przydatności do spożycia 10 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu) 13. Masło 82% tłuszczu 200 g Bez dodatków tłuszczów roślinnych, min. okres przydatności do spożycia 10 dni od dostawy (widoczny termin przydatności do spożycia na opakowaniu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15510000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. potwierdzony opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz, 2. deklaracja o wdrożeniu HACCP,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach