Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń pomiarowych w budynkach zasilanych ze zbiorczych punktów poboru energii elektrycznej – rozbudowa istniejącego systemu monitoringu, związanego z zarządzaniem zużyciem energii elektrycznej w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 523 23 20 , fax. 58 523 31 10
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 523 23 20, fax. 58 523 31 10
  REGON: 000001330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń pomiarowych w budynkach zasilanych ze zbiorczych punktów poboru energii elektrycznej – rozbudowa istniejącego systemu monitoringu, związanego z zarządzaniem zużyciem energii elektrycznej w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38551000-2. 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń pomiarowych w budynkach zasilanych ze zbiorczych punktów poboru energii elektrycznej – rozbudowa istniejącego systemu monitoringu, zwanego dalej systemem, związanego z zarządzaniem zużyciem energii elektrycznej w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do umowy. 4. Przedmiot zamówienia będzie objęty gwarancją przez okres 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38551000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach