Przetargi.pl
„Dostawa minikoparki wraz z osprzętem i przyczepą transportową na potrzeby Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu w zakresie obsługi sieci kanalizacji sanitarnej”

Gmina Wieprz ogłasza przetarg

 • Adres: 34-122 Wieprz, Centralna 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieprz
  Centralna 5
  34-122 Wieprz, woj. małopolskie
  REGON: 072182143
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa minikoparki wraz z osprzętem i przyczepą transportową na potrzeby Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu w zakresie obsługi sieci kanalizacji sanitarnej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa minikoparki wraz z osprzętem dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu do prac związanych z obsługą i budową sieci kanalizacyjnejPrzedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy transportowej do przewozu minikoparki wraz z osprzetem dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu do prac związanych z obsługą i budową sieci kanalizacyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach