Przetargi.pl
Dostawa mikrociągnika wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 2582474 , fax. 0-67 2582474
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu
  ul. Budowlanych 9 9
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-67 2582474, fax. 0-67 2582474
  REGON: 57001726900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgk-walcz.bip.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mikrociągnika wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Mikrociągnik powinien spełniać następujące parametry: a) rok produkcji: 2012 - 2013, b) mikrociągnik używany z przebiegiem nie większym niż 80 Mg i aktualną gwarancją min. 3 miesiące, c) pojemność silnika od 1700 cm3 do 2000 cm3, 4 cylindry, mechaniczny wtrysk paliwa, d) moc znamionowa od 36 KM do 50 KM, min. 2500 obr./min, e) zbiornik paliwa min. 30 litry, f) skrzynia biegów mechaniczna, g) rozstaw osi maks. 1800 mm, h) rozstaw kół osi przedniej i tylnej od 1200 do 1410 mm, i) pionowa rura wydechowa, akumulator min. 120 Ah, gniazdo min. 40A, min. 2 przednie i min. 1 tylne światła robocze, światło ostrzegawcze, wsporniki, hak wraz z obciążnikami min. 270 kg, siedzenie dla pasażera w kabinie, wyjście hydrauliczne ogrzewanie kabiny, zaczep przyczepy umożliwiający podłączenie innego osprzętu, j) przedni TUZ, szybko złączki, przedni WOM, k) przedni podnośnik hydrauliczny, l) układ hamulcowy do przyczep. 2. Pług do odśnieżania: a) rok produkcji: 2012 - 2013, b) sposób mocowania: zawieszenie sztywne, TUZ , c) pług łamany, d) ilość pozycji roboczych - 4 ustalone, e) listwy zgarniające - wychylne gumowe, f) szerokość robocza (w zależności od pozycji roboczych) od 1600 do 2000 mm, g) sterowanie - elektrohydrauliczne, h) oświetlenie obrysowe - standard, i) zasilanie elektryczne: 12V, j) zapotrzebowanie mocy: 25 - 55 KM. 3. Posypywarka piasku: a) ładowność: min. 250 kg, b) pojemność zbiornika plastikowego min. 0,25 m3, c) szerokość robocza: 1 - 6 m, d) prędkość robocza: maks. 10 km/h, e) napęd - hydrauliczny, f) pokrywa lejka - standard.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-walcz.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach