Przetargi.pl
Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 621-47-02
 • Data zamieszczenia: 2021-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 18
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 621-47-02
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Zadanie nr 1 karkówka b/k 720 kg. łopatka wieprzowa b/k 5400 kg. schab b/k 1800 kg. szynka wieprzowa b/k 1200 kg. łopatka wołowa b/k 240 kg. flaki wołowe gotowane krojone. 240 kg. serca wieprzowe 240 kg. wątroba wieprzowa 240 kg. słonina bez skóry 240 kg. boczek wędzony b/ż 480 kg. kaszanka pieczona 1200 kg. kiełbasa krakowska parzona 1200 kg. kiełbasa podlaska/ regionalna 3000 kg. kiełbasa szynkowa extra 1200 kg. kiełbasa wiejska (mocno wędzona) 720 kg. kiełbasa zwyczajna 2400 kg. parówki delikatesowe 720 kg. pasztet domowy pieczony 480 kg. pasztetowa 480 kg. pieczeń rzymska (cesarska) 1200 kg. lencz 480 kg. polędwica sopocka 600 kg. salceson 720 kg. kiełbasa parówkowa 720 kg. baleron 720 kg. szynka konserwowa 720 kg. szynka staropolska 720 kg. Zadanie nr 2 filet świeży z kurczaka / surowy 1200 kg. kurczak świeży cały / surowy 1440 kg. polędwica drobiowa (kanadyjska) 480 kg. porcja rosołowa - kości drobiowe 960 kg. szynka z piersi kurczaka 600 kg. udko bez grzbietu z kurczaka 3840 kg. serca drobiowe -z kurczaka. wątroba drobiowa -z kurczaka 240 kg. żołądki drobiowe -z kurczaka 240 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach