Przetargi.pl
Dostawa mięsa drobiowego i produktów wędliniarskich do Zakłądu Karnego w Przemyślu

Zakład Karny w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rokitniańska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-16 678 92 71 , fax. 0-18 678 61 31
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Przemyślu
  ul. Rokitniańska 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 0-16 678 92 71, fax. 0-18 678 61 31
  REGON: 32036000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organiazacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa drobiowego i produktów wędliniarskich do Zakłądu Karnego w Przemyślu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko wykonawcy mięsa drobiowego i produktów wędliniarskich do Zakładu Karnego w Przemyślu,wg poniższego zestawienia: Część I - CPV: 15131100-6 - Produkty wędliniarskie: • Boczek wędzony – 400kg • Kaszanka – 350kg • Kiełbasa zwyczajna – 2000kg • Kiełbasa żywiecka drobiowa – 200kg • Lencz – 1100kg • Mortadela drobiowa – 1400kg • Mortadela wieprzowa – 600kg • Parówka drobiowa – 1000kg • Parówka wieprzowa – 250kg • Polędwica z indyka – 150kg • Salceson włoski – 600kg • Szynka wieprzowa gotowana – 200kg • Kiełbasa krakowska parzona – 200kg • Kiełbasa szynkowa wieprzowa – 400kg • Kiełbasa parówkowa – 600kg • Pasztet pieczony drobiowy – 350kg • Pasztetowa firmowa wieprzowa – 450kg • Kiełbasa szynkowa drobiowa – 250kg • Serdelki drobiowe – 200kg • Serdelki wieprzowe – 200kg • Mielonka wieprzowa – 800kg • Pieczeń drobiowa – 1000kg • Przysmak śniadaniowy – 800kg • Podgardle wędzone – 500kg Część II - CPV: 15112100-7 - Świeży drób; CPV: 15114000-0 – Podroby: • Kurczęta – 1000kg • Piersi z kurczaka bez skóry – 650kg • Mięso mielone drobiowe – 2500kg • Serca drobiowe – 150kg • Skrzydło z kurczaka – 300kg • Żołądki drobiowe – 250kg • Ćwiartka z kurczaka – 1200kg • Kości drobiowe – 200kg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. W przypadkach odniesienia się do norm w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pod względem organoleptycznym dostarczane produkty powinny mieć odpowiednią barwę, smak, zapach oraz muszą być pozbawione zanieczyszczeń fizycznych, mechanicznych i chemicznych. Produkty muszą być oznakowane zgodnie z normą i obowiązującym prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi zawierać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę produktu, masę netto lub ilość sztuk w opakowaniu, nazwę i adres dostawcy-producenta, kraj pochodzenia, warunki przechowywania, datę pakowania, termin przydatności do spożycia oraz pozostałe informacje zgodne z obowiązującym prawem dla danej kategorii produktu (zgodnie z informacją ujętą w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach