Przetargi.pl
Dostawa mięs i wędlin do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 447 509 , fax. 833 432 198
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Prosta 33
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 447 509, fax. 833 432 198
  REGON: 32090500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny - jednostka nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięs i wędlin do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięs i wędlin do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nw. produktów do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej: Lp. Nazwa artykułu Jednostka miary Ilość Kod CPV 1 Blok drobiowy kg 500 15131335-0 2 Boczek wędzony b/k kg 400 15131130-5 3 Ćwiartka z kurczaka (udko) mrożone kg 4 200 15112000-6 4 Kiełbasa domowa kg 1 200 15131130-5 5 Kiełbasa krakowska kg 600 15131130-5 6 Kiełbasa krakowska drobiowa kg 300 15131335-0 7 Kiełbasa mortadela kg 2 000 15131130-5 8 Kiełbasa parówkowa kg 2 200 15131130-5 9 Kiełbasa piwna kg 1 300 15131130-5 10 Kiełbasa szynkowa kg 300 15131130-5 11 Kiełbasa śniadaniowa kg 1 500 15131130-5 12 Kiełbasa tyrolska kg 1 300 15131130-5 13 Kiełbasa zwyczajna kg 3 000 15131130-5 14 Lunchen prasowany kg 2 000 15131130-5 15 Łopatka wieprzowa b/k mrożona kg 3 000 15131400-9 16 Mielonka drobiowa kg 1 800 15131335-0 17 Mortadela drobiowa kg 1 000 15131335-0 18 Parówka śląska kg 1 200 15131130-5 19 Parówki drobiowe kg 1 900 15131335-0 20 Parówkowa drobiowa kg 1 300 15131335-0 21 Pasztet domowy pieczony kg 1 300 15131130-5 22 Pieczeń rzymska kg 1 200 15131130-5 23 Polędwica drobiowa kg 400 15131335-0 24 Rolada drobiowa kg 350 15131335-0 25 Salceson włoski kg 1 200 15131130-5 26 Schab wieprzowy b/k kg 200 15131130-5 27 Serdelki drobiowe kg 1 000 15131335-0 28 Szynka drobiowa kg 400 15131335-0 29 Szynka mielona prasowana kg 1 200 15131130-5 30 Szynka wieprzowa gotowana kg 200 15131130-5 31 Szynka wieprzowa wędzona kg 250 15131210-0 32 Wątroba wieprzowa kg 1 200 15131400-9 33 Wieprzowina kl. II b/k mrożona kg 3 000 15131400-9 34 Wołowina kl. II b/k mrożona kg 2 000 15111100-0 2. Zamawiany asortyment musi być świeży, dobrej jakości, wolny od wad (obce posmaki, zapachy, nalot, pleśń, fragmenty obcych ciał) o terminie przydatności do spożycia pozwalającym na przechowywanie go przez okres co najmniej 10 dni od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: 1. nazwę środka spożywczego, 2. dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym, 3. datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia na metce, 4. dane identyfikujące producenta środka spożywczego, 5. warunki przechowywania – w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony wykonawcy w przypadku zamówienia mniejszej ilości przez zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, dwie dostawy w tygodniu, w dni robocze na teren Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ul. Prosta 33, w godzinach 800 – 1200. Środek transportu wykonawcy musi spełniać wymogi sanitarne określone właściwymi przepisami. 5. Wielkość poszczególnych dostaw zamawiający będzie określał telefonicznie, z dwudniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach