Przetargi.pl
Dostawa miału węglowego do kotłowni szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o.o.

OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Gołdapska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Gołdapska 1
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 519558690
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa miału węglowego do kotłowni szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa miału węglowego do kotłowni przy szpitalu Olmedica w Olecku Sp. z o. o. ul. Gołdapska 1.2. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy opału, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Łączna ilość zamawianego wynosi 200 ton o uziarnieniu do 25mm.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę określonego typu opału do kotłowni przy szpitalu Olmedica w Olecku Sp. z o.o., zgodnie z parametrami oraz rodzajem opału określonym poniżej:a) wartość opałowa: nie mniejsza niż 22000-23000 KJ/kgb) zawartość popiołu: nie więcej niż 9 %c) całkowita zawartość siarki: nie więcej niż 0,6 %d) zawartość wilgoci: nie więcej niż 12 %
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach