Przetargi.pl
Dostawa mebli w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła zawodowa , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-542 Łódź, Stefana Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426377278 , fax. 426377278
 • Data zamieszczenia: 2022-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
  Stefana Żeromskiego 115
  90-542 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426377278, fax. 426377278
  REGON: 36527469000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cezlodz.bip.wikom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła zawodowa , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu: „Nowoczesnaszkoła zawodowa ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 1 Szafa metalowado przechowywania sprzętu 1 szt, 2 Regał biblioteczny zamykany przeszklony 2 szt, 3 Biurkokomputerowe uczniowskie 15 szt 4 Biurko komputerowe nauczycielskie 1 szt 5 Ergonomiczny fotelobrotowy do biurka komputerowego 16 szt 6 Regał biblioteczny zamykany przeszklony 2 szt 7Biurko komputerowe nauczycielskie z kontenerkiem 1 szt 8 Ergonomiczny fotel obrotowy do biurkakomputerowego 1 szt 9 Stolik szkolny jednoosobowy 30 szt 10 Krzesło ucznia 30 szt 11 Biurkokomputerowe nauczycielskie z kontenerkiem 1 szt 12 Ergonomiczny fotel obrotowy do biurkakomputerowego 1 szt 13 Stolik szkolny jednoosobowy 30 szt 14 Krzesło ucznia 30 szt 15 Regałbiblioteczny zamykany przeszklony 2 szt 3.2 CPV: Główny kod CPV: 39130000-2 Meble biurowePozostałe kody: 39113000-7 Różne siedziska i krzesła 39131000-9 Regały biurowe 39150000-8Różne meble i wyposażenie 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikunr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 -Wzór umowy. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach