Przetargi.pl
Dostawa materiałów stomatologicznych

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-812 Poznań, Bukowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 854 73 47 , fax. +48618547008
 • Data zamieszczenia: 2021-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
  Bukowska 70
  60-812 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 854 73 47, fax. +48618547008
  REGON: 30263900400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ucs.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów stomatologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów stomatologicznych Pakiet 2 - Materiały ogólnostomatologiczne i protetyczne - 147 pozycji Pakiet 1 - Materiały ortodontyczne - 127 pozycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141800-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach