Przetargi.pl
Dostawa materiałów roboczych dla Oddziału Okulistycznego

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Węgierska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48183553317 , fax. +48183553307
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
  ul. Węgierska 21
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. +48183553317, fax. +48183553307
  REGON: 000308614
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorlice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów roboczych dla Oddziału Okulistycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zad. 1 Preparat wiskoelastyczny do stosowania śródoperacyjnego. - o właściwosciach kohezyjnych, na bazie hialuronianu sodu - 2.400 opakowań, - o właściwosciach dyspersyjno-kohezyjnych, na bazie hialuronianu sodu i siarczanu chondroityny - 100 opakowań. Zad. 2. Kasety i dreny do aparatu Associate II LED r. prod. 2011. - Jednodniowe kasety irygacyjno-aspiracyjne kompatybilne z aparatem Associate II LED w ilości 300 sztuk. - Dreny jednorazowe, irygacyjno-aspiracyjne, o sztywnej ściance z PCV do kasety jednodniowej, kompatybilne z aparatem Associate II LED do chirurgii okulistycznej w ilości 2.400 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach