Przetargi.pl
Dostawa materiałów promujących Poleski Park Narodowy w 2019 roku

Poleski Park Narodowy w Urszulinie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 713 071 , fax. 825 713 003
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poleski Park Narodowy w Urszulinie
  ul. Lubelska
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 825 713 071, fax. 825 713 003
  REGON: 61360188000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poleskipn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promujących Poleski Park Narodowy w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 - Dostawa materiałów promujących Poleski Park Narodowy, składających się z: - Długopis bambusowy – 500 sztuk; - Kubek metalowy - 300 sztuk; - Kubek ceramiczny vintage - 300 sztuk; - Termos - 100 sztuk; - Powerbank z diodą - wskaźnikiem ładowania - 100 sztuk; - Notes ze sztywną okładką z imitacji skóry – 500 sztuk; - Notes z okładką tekturową – 500 sztuk; - Kartonowy piórnik z kolorowymi kredkami – 500 sztuk; - Kartonowy piórnik z temperówką i kredkami – 500 sztuk; - Piłka plażowa - 200 sztuk; - Torba papierowa laminowana - 200 sztuk. - Torba papierowa A4 – 500 sztuk - Torba papierowa 18x8x22 cm – 500 sztuk - Zestaw do pisania – 200 sztuk Część nr 2 – Dostawa materiałów promujących Poleski Park Narodowy, składających się z: - Workoplecak z poliestru – 500 sztuk; - Worek marynarski Non-woven - 300 sztuk; - Torba składana - 300 sztuk; - Składana torba z pokrowcem w różnych kształtach - 500 sztuk; - Torba na ramię - 200 sztuk; - Koc piknikowy z uchwytem - 300 sztuk; - Brelok maskotka z nadrukiem - 200 sztuk; - Jutowa torba z kieszenią bawełnianą - 300 sztuk; - Torba bawełniana - 300 sztuk; - Etui na klucze, portmonetka - 300 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości – 1300,00 zł. a w przypadku ofert częściowych odpowiednio: Część nr 1 – 700,00 zł Część nr 2 – 600,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach