Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Produkt Polski.

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ogłasza przetarg

 • Adres: 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  ul. Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 367849538
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych z logo Produkt Polski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zadanie nr 1: Plecak - worek - 12 771 sztukzadanie nr 2: Balony lateksowe wraz z patyczkami i koszyczkami - 25 069 sztukzadanie nr 3: Długopis - 31 129 sztukzadanie nr 4: Smycz z metalowym zaczepem - 19 394 sztukzadanie nr 5: Magnes na lodówkę - 16 207 sztukzadanie nr 6: Cukierki reklamowe - Krówka - 1 145 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach