Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH FINA.

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-739 Warszawa, Wałbrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22) 3804990 , fax. +48(22) 3804991
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
  Wałbrzyska 3/5
  02-739 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22) 3804990, fax. +48(22) 3804991
  REGON: 36746732800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://fina.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH FINA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów promocyjnych na potrzeby Zamawiającego: 1. Gra memory,500 sztuk, 2. Przypinki - wszystkie wzory, 5300 sztuk, 3. Kalkomania, tatuaże zmywalne, 5000 sztuk, 4. Plecaczki bawełniane, 1000 sztuk 5. Długopisy BIC Round Stick z nadrukiem, 1000 sztuk, 6. Długopisy BIC Media Clic, 1000 sztuk, 7. Leżaki wersja KIDS, 10 sztuk, 8. Leżaki typu standard, 15 sztuk, 9. Nerki, 500 sztuk, 10. Ołówki, 1000 sztuk 11. Smycz, 310 sztuk, 12. Cukierki reklamowe, 30 kg, 13. Kubek,500 sztuk, 14. Piłeczki antystresowe, 500 sztuk, 15. Medale, 30 sztuk, 16. Bloczek A5, 500 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach