Przetargi.pl
Dostawa materiałów i sprzętu dla Oddziału Okulistycznego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 773 333 , fax. 846 386 669
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  Aleje Jana Pawła II 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 773 333, fax. 846 386 669
  REGON: 60501340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów i sprzętu dla Oddziału Okulistycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów i sprzętu dla Oddziału Okulistycznego - 17 zadań asortymentowych. Zadanie 1 - Pierścień Malyugina – 60 szt. Zadanie 2 - Pierścień Morchera – 36 szt. Zadanie 3 - Pierścień dotorebkowy - 60 szt. Zadanie 4 - Zestaw Packów - 2 196 szt. Zadanie 5: 1. Zestaw Packów BL513 do C-MICS do aparatu Stelaris – 72 szt. 2. Witrektom jednorazowego użytku do witrektomii przedniej do aparatu Stelaris - 72 szt. 3. Jednorazowy tip - 18 szt. 4. Koaksjalne końcówki irygacyjno - aspiracyjne – 10 szt. Zadanie 6: 1. Mikrospong - 1 500 szt. 2. Knot – 240 szt. Zadanie 7 - Sonda G-Probe Iridex - 12 szt. Zadanie 8 - Mikroimplanty Ex-PRESS do operacji jaskry - 12 szt. Zadanie 9 - Implanty kolagenowe do operacji jaskry - 10 szt. Zadanie 10 - Nóż jednorazowy - 2 800 szt. Zadanie 11 - Nóż jednorazowy - 2 800 szt. Zadanie 12 - Nóż jednorazowy, trapezoidalny – 350 szt. Zadanie 13 - Nóż grotowy MVR - 20 szt. Zadanie 14 - Nóż typu Crescent - 36 szt. Zadanie 15 - Akcesoria do aparatu Oertli OS4 - do witrektomii - 30 zestawów. Zadanie 16 Akcesoria do aparatu Oertli OS4 - do witrektomii: 1. Gąbka do czyszczenia narzędzi – 30 szt. 2. Kaniula 27G – 30 szt. 3. Kaniula 25G – 30 szt. 4. Kaniula z silikonowym końcem 23G – 30 szt. 5. Kaniula infuzyjna dł. 4 mm 23G – 30 szt. 6. Sonda laserowa zagięta, elastyczna 23G – 15 szt. 7. Zestaw do podaży/ usuwania oleju silikonowego – 15 szt. 8. Oświetlacz żyrandolowy 23G/25G – 5 szt. 9. Igła fletowa 23G – 20 szt. 10. Kaniula soft/ flex tip 0,8-1,0 mm – 10 szt. 11. Kaniula dwudrożna dual bore do dekaliny – 10 szt. 12. Konektor double male luer do podłączenia kaniuli soft tip do aspiracji – 10 szt. 13. Olej silikonowy 1000 w strzykawce gotowy do podania - 10 szt. 14. Gaz SF6 jednorazowy wraz z zestawem do podaży, pojemność kontenera z gazem 30 ml – 10 szt. 15. Gaz C3F8 jednorazowy wraz z zestawem do podaży, pojemność kontenera z gazem 30 ml - 5 szt. Zadanie 17 - Akcesoria do aparatu Oertli OS4 – do fakoemulsyfikacji: 1. Pojemnik plastikowy, okrągły o pojemności ok. 120 ml i średnicy ok. 10 cm – 100 szt. 2. Kaseta jednorazowa do aparatu z drenami jednorazowymi – 100 szt. 3. Tip wielorazowy 2.2 30 stopni – 5 szt. 4. Tip wielorazowy 1.8 30 stopni – 5 szt. 5. Tip jednorazowy 2.2 30 stopni/ rękaw/ komora testowa/ klucz/ kapturek irygacyjny – 10 szt. 6. Tip jednorazowy 1.8 30 stopni/ rękaw/ komora testowa/ klucz/ kapturek irygacyjny – 5 szt. 7. Kapturek irygacyjny 2.2 wielorazowy – 20 szt. 8. Kapturek irygacyjny 1.8 wielorazowy – 20 szt. 9. Klucz do tipów wielorazowy – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz „oferta wykonawcy” (zał. nr 1 do SIWZ). 2) Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w SIWZ str. 10 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach