Przetargi.pl
Dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych.

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, jednostka Zamawiającego prowadząca postępowanie: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-959 Białystok, ul. Kolejowa 26
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6623496 , fax. 85 6623544
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, jednostka Zamawiającego prowadząca postępowanie: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny w Białymstoku
  ul. Kolejowa 26 26
  15-959 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 6623496, fax. 85 6623544
  REGON: 01068496000617
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.poczta-polska.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym (opis przedmiotu zamówienia) załącznik nr 4 do SIWZ: Armatura do spłuczki spustowej, Bateria do przepływowego podgrzewacza wody, BATERIA PRYSZNICOWA STANDARD 306-311-00, np. Armatura Kraków S.A. lub równoważne, BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA STANDARD 302-315-00, np. Armatura Kraków S.A. lub równoważne, bateria umywalkowa stojąca z mieszalnikiem, BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA STANDARD 300-310-00, np. Armatura Kraków S.A. lub równoważne, BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA STANDARD 303-415-00, np. Armatura Kraków S.A. lub równoważne, DESKA SEDESOWA INTEGRA Polecana do ceramiki: Cersanit, Koło, Roca, Jasienica, Jopex, Radimp, Hybner Bardzo uniwersalna ze względu na duza mozliwość regulacji śrub, np. FORMES lub równoważne, Dolnopłuk start/stop PCV, Głowice mosiężne do baterii umywalkowych 1/2, Głowice mosiężne do baterii umywalkowych 3/8, KOMPAKT TYPU KOŁO NOVA 6L Z DESKA, np. KOŁO lub równoważne, Lejek gumowy do połączenia dolnopłuku z miską ustępową, Odpowietrznik ręczny 1/2, Pokrętło do głowic kranowych chrom 1/2 cala, Pokrętło do głowic kranowych chrom 3/8 cala, Pokrętło do zaworów termostatycznych do grzejników C.O., np. Danfoss lub równoważne, Pokrętło do zaworów termostatycznych do grzejników C.O., np. Valvex lub równoważne, Syfon umywalkowy PCV butelkowy, Taśma uszczelniająca silikonowa, Umywalka typu NOVA 46*35, np. KOŁO lub równoważne, Uszczelki do głowic 1/2 cala, Uszczelki do głowic 3/8 cala, Uszczelki do głowic kranowych (grzybka) 1/2 cala, Uszczelki do głowic kranowych (grzybka) 3/8 cala, wąż do baterii prysznicowej ze słuchawką, Wężyk do spłuczki w oplocie 1/2 dł 30 cm, Wężyk do spłuczki w oplocie 1/2 dł 50 cm, Wężyk do spłuczki w oplocie 3/8 / 1/2 dł 30 cm, Wężyk do spłuczki w oplocie 3/8 / 1/2 dł 50 cm, Wężyk do spłuczki w oplocie 3/8 dł 30 cm, Wężyk do spłuczki w oplocie 3/8 dł 50 cm, Wodomierz do ciepłej wody antymagnetyczny o przepływie 1m3/h średnicy 1/2 wraz z kompletem uszczelek, Wodomierz do zimnej wody antymagnetyczny o przepływie 1m3/h średnicy 1/2 wraz z kompletem uszczelek, wylewka do baterii umywalkowej, Zawór kulowy prosty 1/2 typu MM, Zawór napełniajacy do ustępu kompakt, Zawór pływakowy do dolnopłuka 1/2 cala, Zawór pływakowy do dolnopłuka 3/8 cala, Zawór spłukujący z funkcją stop do kompaktu, Zawór spustowy do dolnopłuka, Kolana PCV średnicy 32 mm kąt 45° z uszczelką, Kolana PCV średnicy 32 mm kąt 67° z uszczelką, Kolana PCV średnicy 32 mm kąt 90° z uszczelką, Kolana PCV średnicy 50 mm kąt 45° z uszczelką, Kolana PCV średnicy 50 mm kąt 67° z uszczelką, Kolana PCV średnicy 50 mm kąt 90° z uszczelką, Kolana PCV średnicy 100 mm kąt 45° z uszczelką, Kolana PCV średnicy 100 mm kąt 67° z uszczelką, Kolana PCV średnicy 100 mm kąt 90° z uszczelką, Kolanka uniwersalne PCV 100 m z uszczelką, Kolanka uniwersalne PCV 32 mm z uszczelką, Kolanka uniwersalne PCV 50 mm z uszczelką, Kolanko giętkie-złącze harmonijkowe do muszli 100mm z uszczelką, Mufa PCV średnicy 32 mm z uszczelką, Mufa PCV średnicy 50 mm z uszczelką, Mufa PCV średnicy 100 mm z uszczelką, Redukcja PCV 32/50 z uszczelką, Redukcja PCV 50/100 z uszczelką, Rury PCV średnicy 32 mm dł 2 m z uszczelką, Rury PCV średnicy 32 mm dł 1 m z uszczelką, Rury PCV średnicy 100 mm dł 2 m z uszczelką, Rury PCV średnicy 100 mm dł 1 m z uszczelką, Rury PCV średnicy 50 mm dł 1 m z uszczelką, Rury PCV średnicy 50 mm dł 2 m z uszczelką, złącze giętkie fi 110 do połączenia muszli z kanalizacją, Kolanko ocynk 1/2 wz, Kolanko ocynk 1/2, Kolanko redukcyjne ocynk1/2 na 3/4, Korek 1/2 ocynk, Korek 3/4 ocynk, Mufa 1/2 ocynk, Mufa 3/4 ocynk, Mufa redukcyjna 1/2 na 3/4 ocynk, Nypel 1/2 ocynk, Nypel 3/4 ocynk, Srubunek prosty 1/2. Dostawa obejmuje sprzedaż i dostarczanie materiałów hydraulicznych i sanitarnych do magazynu CI ul. Jaroszyka 21, 10-686 Olsztyn. Wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie zamówień, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i ilości zamawianych materiałów do 30%. Dostarczone materiały muszą odpowiadać obowiązującym normom, standardom i wymogom technicznym. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 444110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.poczta-polska.pl/O_Firmie/?d=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach