Przetargi.pl
dostawa materiałów budowlanych

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 66-004 Drzonków, ul. Olimpijska 20
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0683214344, 3214151 , fax. 068 3214344
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Olimpijska 20 20
  66-004 Drzonków, woj. lubuskie
  tel. 0683214344, 3214151, fax. 068 3214344
  REGON: 97047290800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drzonkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  materiały budowlane: Bloki SILKA M8 szt. 1000 Bloki SILKA M12 szt. 4000 Farba Lateksowa KABE AKRYLATEX w kolorze dm? 220 Farba dyspersyjno - krzemianowa KABE AQUATEX w kolorze dm? 320 Fuga tytanowa bakteriobójcza kg 415 Glazura ścienna - TUBĄDZIN m? 485 Glazura posadzkowa gres TUBĄDZIN m? 65 Klej PLASTIKOL KM Flex kp 200 Ościeżnice drewniane zwykłe 0,8 x 2,0 ( 3L + 2P ) 0,9 x 2,0 ( 8L + 4P ) 1,0 x 2,0 ( 1L+ 2P ) szt. 20 Ościeżnice drewniane regulowane do grubości muru 150 mm wyposażone w trzy zawiasy lakierowane w kolorze RAL 0,9 X 2,0 ( 1 P ) 1,0 x 2,0 ( 1 L + 4 P ) szt. 6 Płytki - ceramika Agrab buchta Chroma II non slip m? 106 Płytki - gres Nowa Gola QUARZITE QZ 01 m? 260 Środek gruntujący GRUNDECO dm? 1,00 Tynk mozaikowy GRUNDECO gr. ziarna 1,2 mm kp. 480 Zaprawa cementowo-wapienna M2 m? 2,0 Zaprawa cementowo-wapienna M4 m? 14 Zaprawa cementowo-wapienna M7 m? 2 Zaprawa cementowo-wapienna m50 m? 1 Zaprawa klejowa do płytek kg 3250 Szpachelka szeroka ( =100) nierdzewna 15 Nożyk monterki + wkład 5 Kielnia trójkątna 5 Kielnia mała podłużna 5 Piła do siporeksu 5 Siatki do szlifowania 80 + uchwyty 5 Poziomice - l- 50 - l - 100 - l- 150 - l- 200 2 2 2 2 Pace PCV ze styropianu 5 Pace blaszane 5 Mieszadło do zaprawy Sparki BM 1060E 2 Mieszadło do wiertarek 3 Szczypce do ceramiki 5 Łaty aluminiowe - l- 100 - l -200 3 2 Pędzle o 30 o 50 o 80 ławkowce 3 3 3 5 Wałki puszyste do malowania l-25 - l - 15 5 5 Kuwety malarskie - duże - małe 5 5 Wiadro - 12 l 5 Wiertarka typ BPR 181 5 Drabinka malarska 5 stopni 5 Taśmy samoprzylepne - szer. 5 - szer. 3 Folia czarna 5x4 cm 5 Przyrząd do cięcia płytek dł. 600 łożyskowane 5 Szlifierki kątowe o 125 + tarcze widłowe TYP N850 Sparki 5 Młotki gumowe 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drzonkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach