Przetargi.pl
Dostawa licencji oprogramowania Microsoft oraz oprogramowania ESET na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 882350385
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 882350385
  REGON: 381918620
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji oprogramowania Microsoft oraz oprogramowania ESET na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania Microsoft oraz oprogramowania antywirusowego ESET na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć: 1) oprogramowanie Microsoft Office Home and Business 2019 All Languages – ESD - ilość: 70 szt. licencji; 2) oprogramowanie ESET Endpoint Security Suite w zakresie: a) rozszerzenia posiadanej licencji o 75 stanowisk; b) z przedłużeniem posiadanych 35 stanowisk; 3) oprogramowanie ESET DESLock+ PRO w zakresie: a) rozszerzenie posiadanej licencji o 66 stanowisk b) z przedłużeniem posiadanych 33 stanowisk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach