Przetargi.pl
Dostawa kopert wraz z nadrukiem dla Zakładu Wydawnictw Statystycznych

Zakład Wydawnictw Statystycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-925 Warszawa, al. Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 608-34-52, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wydawnictw Statystycznych
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 608-34-52, , fax. -
  REGON: 33193200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip-zws.stat.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Działalność poligraficzna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kopert wraz z nadrukiem dla Zakładu Wydawnictw Statystycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kopert wraz z nadrukiem w ilości: 15 500 000 1) koperta w formacie C6/5 w formacje 114x229 mm, 2)wykonane z papieru offsetowego o gramaturze 80 g/m2 ±2 (wg. PN-ISO 536 lub równoważnej), 3) wykonane z materiałów proekologicznych potwierdzona certyfikatem (np. PEFC, FSC), 4)zamknięcie koperty na mokro typu couvertic od góry, 5)przeznaczone do maszynowego kopertowania, z prędkością nie mniejszą niż 15 000 szt/godz 6)skrzydełka boczne koperty zaklejone na powierzchni zewnętrznej tylnej ścianki koperty, 7)nadruk zewnętrzny 1+0-, kolor czarny, 8)zadruk wewnątrz kopert w celu zabezpieczenia korespondencji, 9) koperty pakowane po 1000szt w ekologiczne kartony-potwierdzone certyfikatem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199710-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną