Przetargi.pl
Dostawa kombinezonów ochronnych

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul Jagiellończyka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7 851 200 , fax. 95 7 851 204
 • Data zamieszczenia: 2021-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7 851 200, fax. 95 7 851 204
  REGON: 21046708900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubuskie.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kombinezonów ochronnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 71 środków ochrony osobistej: kombinezon ochronny spełniające normę EN 14126 – 10.000 szt. (rozmiar: L- 1.000 szt, XL- 2.000 szt, XXL- 4.000 szt, XXXL- 3.000 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18114000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach