Przetargi.pl
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, dostosowanie strony internetowej oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina”

GMINA NIEGOSŁAWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 67-312 Niegosławice, 55
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683781038 , fax. 683781038
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NIEGOSŁAWICE
  55
  67-312 Niegosławice, woj. lubuskie
  tel. 683781038, fax. 683781038
  REGON: 970770422
 • Adres strony internetowej zamawiającego: niegoslawice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, dostosowanie strony internetowej oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach