Przetargi.pl
Dostawa i montaż systemu antyodorowego do bram w nowej kompostowni

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3260100, 3221576 , fax. 583 221 576
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
  ul. Jabłoniowa 55
  80-180 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3260100, 3221576, fax. 583 221 576
  REGON: 19004288000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż systemu antyodorowego do bram w nowej kompostowni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż systemu antyodorowego typu „mokra” mgła dla 4 bram w nowej kompostowni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36370000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną