Przetargi.pl
Dostawa i montaż placów zabaw

Gmina Człuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Szczecińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 341 001 , fax. 598 342 424
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Człuchów
  ul. Szczecińska 33
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 598 341 001, fax. 598 342 424
  REGON: 77097963100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugczluchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż placów zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż placów zabaw. Zakres zamówienia: 1) Zadanie 1 – Plac zabaw w Bukowie: A) zestaw zabawowy – 1 szt. B) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt. C) huśtawka wagowa ważka pojedyncza – 1 szt. D) huśtawka na sprężynie – 2 szt. E) czworokąt sprawnościowy – 1 szt. F) regulamin placu zabaw – 1 szt. 2) Zadanie 2 – Plac zabaw w Chrząstowie: A) zestaw zabawowy – 1 szt. B) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt. C) huśtawka wagowa ważka pojedyncza – 1 szt. D) huśtawka na sprężynie – 2 szt. E) czworokąt sprawnościowy – 1 szt. F) regulamin placu zabaw – 1 szt. 3) Zadanie 3 – Plac zabaw w Nieżywięciu: A) zestaw zabawowy – 1 szt. B) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt. C) huśtawka wagowa ważka pojedyncza – 1 szt. D) huśtawka na sprężynie – 2 szt. E) czworokąt sprawnościowy – 1 szt. F) regulamin placu zabaw – 1 szt. 4) Zadanie 4 – Plac zabaw w Płonicy: A) zestaw zabawowy – 1 szt. B) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt. C) huśtawka wagowa ważka pojedyncza – 1 szt. D) huśtawka na sprężynie – 2 szt. E) czworokąt sprawnościowy – 1 szt. F) regulamin placu zabaw – 1 szt. 5) Zadanie 5 – Plac zabaw w Polnicy: A) zestaw zabawowy – 1 szt. B) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt. C) huśtawka wagowa ważka pojedyncza – 1 szt. D) huśtawka na sprężynie – 2 szt. E) czworokąt sprawnościowy – 1 szt. F) regulamin placu zabaw – 1 szt. Szczegółowy opis planowanych prac do wykonania w ramach zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót (w formie pomocniczej – dla ułatwienia kalkulacji ceny oferty).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach