Przetargi.pl
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150kW na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach wraz z dynamicznym dławieniem mocy biernej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-500 Sejny, ul. Konarskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 516 36 40 , fax. 87 516 36 40
 • Data zamieszczenia: 2021-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
  ul. Konarskiego 23
  16-500 Sejny, woj. podlaskie
  tel. 87 516 36 40, fax. 87 516 36 40
  REGON: 99116000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.sejny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150kW na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach wraz z dynamicznym dławieniem mocy biernej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150kW na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach wraz z dynamicznym dławieniem mocy biernej Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 45000000-7 - Roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach