Przetargi.pl
„Dostawa i montaż ekranu mgłowego do Parku Nauki Torus w Ciechanowie”

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 749 200 , fax. 23 672 29 63
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
  Plac Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 749 200, fax. 23 672 29 63
  REGON: 13037782400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umciechanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż ekranu mgłowego do Parku Nauki Torus w Ciechanowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę i montaż ekranu mgłowego wraz z oprzyrządowaniem obejmującym: projektory, sterowniki, zasilacz oraz wszelkie inne niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. Jednocześnie w ramach zamówienia wymaga się dostarczenia co najmniej 6 aplikacji interaktywnych do wykorzystania na urządzeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38653400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach