Przetargi.pl
Dostawa gazomierza laboratoryjnego oraz analizatora biogazu do ITP O/Poznań

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05090 Raszyn, Falenty, Al. Hrabska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 628 37 63 , fax. 22 628 37 63
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
  Falenty, Al. Hrabska 3
  05090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 22 628 37 63, fax. 22 628 37 63
  REGON: 14217334800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazomierza laboratoryjnego oraz analizatora biogazu do ITP O/Poznań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zgodnie z SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38300000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach