Przetargi.pl
Dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Urząd Miasta i Gminy Myślenice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, Rynek 8/9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6392300 , fax. 012 6392305
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
  Rynek 8/9 8/9
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 012 6392300, fax. 012 6392305
  REGON: 00052549300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice, w postaci pamięć USB, hot plug and play PD 73, 16 GB lub równoważna, ilość 100 szt. pamięć USB mobilna PD6OTG ( mikro USB, USB 2,0 16 GB ) torba lodówka do barbecue, grill turystyczny, KC6387 lub równoważna, ilość 30 szt. eko organizer 17558 lub równoważny, ilość 30 szt. frisbee, 20048 lub równoważny, ilość 200 szt. zestaw siedmiu gier w pudełku, 31027, lub równoważny, ilość 15 szt. Crisma torba biznesowa 60283 lub równoważna, ilość 10 szt. mata plażowa z zamkiem, 58613 lub równoważna, ilość 50 szt. wodna koszykówka Dallas 56050 3026 lub równoważna ilość 100 szt. nadmuchiwane koło do pływania - 56060 2312 lub równoważne, ilość 150 szt. piłka plażowa Pacific, 56 060 23 03 lub równoważna,różne kolory,ilość 500 szt. torba piknikowa 4 picnick 58 0600519 lub równoważna, ilość 20 szt. zestaw do kolorowania,8 kolorowanek, 6 kredek, ilość 200 szt. portfel skórzany męski, R41201.02 lub równoważny,ilość 15 szt. portfel skórzany damski, R41105 lub równoważny, ilość 15 szt. parasol średnica 30 cm. sztormowy 10900300, różne kolory lub równoważny,ilość 50 szt. zestaw samochodowy 10406100, lub równoważny, ilość 30 szt. pistolet na bańki mydlane z pojemnikiem V6573 10lub równoważny, ilość 100 szt. filiżanka typu GUSTO M/099, 250 ml, kolor biały, materiał porcelana, lub równoważna pakowane w pudełko, ilość 100 szt. kubek typu OPTY C/214, numer kat. 89 poj. 200 ml, różne kolory lub równoważny, materiał porcelana -pakowany w pudełko, ilość 100 szt., dzban terakota, niebieski, pakowany w pudełko typ. 11253000 lub równoważny ilość 50 szt. zestaw kokilek, pakowany w pudełko, typ. 11248800 lub równoważny - ilość 50 szt. Nadruk logotypów w jednym kolorze, w przypadku produktów z porcelany proponuje się nadruk logotypów na opakowaniu oraz dodatkową grafikę na porcelanie, w jednym kolorze, projekt do akceptacji. Znakowanie zgodne z zasadami promocji Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach