Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu »karawan«

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Poznańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3852407 w. 49, , fax. 68 3852370
 • Data zamieszczenia: 2019-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o.
  Poznańska 18
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 68 3852407 w. 49, , fax. 68 3852370
  REGON: 97792265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: supekom.bip.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy Sulechów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu »karawan«
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu "karawan" spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe: a) opis samochodu fabrycznie nowego: - rok produkcji 2019; - silnik wysokoprężny o mocy powyżej 130 kM, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO 6; - kolor: czarny metalik; - pojemność silnika: 1,9 – 2,2 l; - wyposażenie samochodu bazowego: min. 2 poduszki powietrzne - wymagana poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, skrzynia biegów automatyczna, zamek centralny z pilotem, immobiliser, alarm antywłamaniowy, kierownica wielofunkcyjna, wspomaganie układu kierowniczego, system ABS/ESP, zderzaki i osłony lusterek w kolorze nadwozia, kolumna kierownicza regulowana, okna w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie; - kabina kierowcy: 3 – osobowa (kierowca + 2 pasażerów), siedzenia regulowane tył - przód, pokrowce ochronne na siedzenia w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, dywaniki gumowe na podłodze, zamykany schowek w desce rozdzielczej, kabina ogrzewana, wyposażona co najmniej w klimatyzację półautomatyczną, radio fabryczne wraz z instalacją i głośnikami oraz z możliwością podłączenia dodatkowych urządzeń i obsługi systemu Bluetooth z funkcją urządzenia głośnomówiącego oraz klawiaturą telefoniczną, lusterko wsteczne wewnątrz kabiny, na wszystkie koła fartuchy przeciwbłotne; - relingi dachowe w kolorze nadwozia (2 szt.), wieszaki na wieńce (4 szt.); - światła przeciwmgłowe przednie, światła do jazdy dziennej zabudowane fabrycznie wykonane w technologii LED, reflektory LED; - czujnik parkowania z przodu i z tyłu; - hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy nożny; - klapa tylna podnoszona do góry, na sprężynach gazowych (teleskopowych) wzmocnionych, z wycieraczką; - przedni grill chromowany, listwa tylna chromowana; - na okres letni opony min. 17” z felgami ze stopów lekkich (alufelgi) – 4 szt., na okres zimowy drugi komplet opon min. 17” z felgami ze stopów lekkich (alufelgi) i kołpakami – 4 szt. – wzór alufelg do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia, koło zapasowe standardowe – min. 17”; - wyposażenie standardowe pojazdu, tj. podnośnik, komplet kluczy fabrycznych, w tym, m.in. klucz do kół, gaśnica umieszczona w kabinie kierowcy, apteczka, odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; b) opis wymagań dotyczących zabudowy funeralnej: - zabudowa przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny, wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, elementy podłogowe i wyposażenia wewnętrznego części tylnej wykonane ze stali nierdzewnej; - ścianka działowa oddzielająca kabinę od przestrzeni trumiennej z szybą pozwalającą na bezpośrednią obserwację wnętrza; - wentylacja wyciągowa części trumiennej - elektryczna sterowana z kabiny kierowcy; - kompletne urządzenie do załadunku i transportu trumny, tj. wózek wykonany ze stali nierdzewnej wysuwany poza obrys samochodu, tacka obrotowa, belka stabilizująca położenie trumny; - izolacja termiczna zabudowy części trumiennej, część trumienna wyposażona w agregat chłodniczy zamontowany wewnątrz samochodu w formie malej walizki po lewej lub prawej stronie samochodu; - wymiary części trumiennej nie mniejsze niż: długość - min. 2200 mm, szerokość - min. 1200 mm, wysokość: min. 1000 mm; - w części trumiennej zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania środków dezynfekujących i odzieży ochronnej; - oświetlenie w postaci listew LED, w tym podsufitowe (min. 3 listwy w części podsufitowej o długości min. 0,5 m) i na ściance działowej; - w części trumiennej wszystkie szyby przyciemniane (wyklucza się przyciemnianie szyb naklejaną folią); c) opis pozostałych wymagań: - dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów; - oznakowanie pojazdu: na drzwiach bocznych napis firmowy: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 24 45 oraz w części tylnej napis: Usługi pogrzebowe (rodzaj czcionki, wielkość i rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia); - posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania kompletnego samochodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późniejszymi zmianami), w tym m. in. świadectwo homologacji, kartę pojazdu, certyfikat potwierdzający spełnienie normy emisji spalin Euro 6, atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymogów sanitarnych dopuszczających używanie pojazdu do przewozu zwłok zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 roku, Nr 249, poz. 1866); - instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (m.in. instrukcja eksploatacji samochodu, instrukcja obsługi zawierająca co najmniej charakterystykę techniczną urządzenia, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych), książki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzętu, książkę przeglądów serwisowych; - bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu; - udzielenie 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń; - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w Autoryzowanej Stacji Obsługi oferowanego samochodu w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie (Wykonawca złoży jako załącznik do oferty oświadczenie, że dla zaproponowanego przez Oferenta samochodu Autoryzowana Stacja Obsługi znajduje się w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego podając nazwę, adres i dane kontaktowe zaproponowanej stacji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo/a – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS/ rejestrze przedsiębiorców. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 369 z późn. zm.) - wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - złożone w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych na otwarciu ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach