Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji bus, rok produkcji 2016

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3722284 , fax. 41 3722286
 • Data zamieszczenia: 2016-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30 30
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3722284, fax. 41 3722286
  REGON: 00368909000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka Jednostka Samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji bus, rok produkcji 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Auto 9-cio osobowe (w tym kierowca) z nadwoziem typu bus Jednostka napędowa diesel minimum 140 km Skrzynia manualna 6-cio biegowa Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu (pasażera z funkcją dezaktywacji) Światła do jazdy dziennej LED Podwójne siedzenie pasażera z przodu ze schowkiem pod siedziskiem 3 osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń, składana i wyjmowana 3 osobowa kanapa w trzecim rzędzie siedzeń, składana i wyjmowana Przesuwne prawe drzwi boczne z przesuwanym oknem Lewy panel boczny z przesuwanym oknem Przyciemnione szyby Klimatyzacja z nawiewem przód i na tył Dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył, regulowany Podłokietnik kierowcy Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka Drzwi tylne przeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni ABS z systemem EBD i EBA (elektronicznym rozdziałem siły hamowania i wspomaganiem) Czujniki parkowania z tyłu Tempomat Radio CD z USB Sterowanie radiem na kole kierownicy Kierownica regulowana co najmniej w dwu płaszczyznach ESP 9.0 - Elektroniczny system kontroli stabilności, wraz z systemem Hill_Assist-wspomaganiem ruszania pod wzniesienia Hak stały Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu Pełnowymiarowe koło zapasowe Opony letnie na felgach aluminiowych 17 cali Drugi komplet opon zimowych na felgach aluminiowych 16 cali Komputer pokładowy Język komunikatów - polski Czujnik temperatury zewnętrznej System monitorujący poziom ciśnienia w oponach Centralny zamek Filtr przeciwpyłowy Lakier metalizowany Zderzaki oraz lusterka w kolorze nadwozia Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu (automatyczny włącznik świateł i wycieraczek) Wycieraczka drzwi tylnych Ogrzewanie tylnej szyby Ubezpieczenie zaoferowanego pojazdu (OC, AC, NNW, ASSISTANCE 24H).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wpłacenia wadium w wysokości 4000 zł w formach przewidzianych ustawą Pzp t.j. 1.W formie pieniężnej na konto NBP o/Kielce 20 1010 1238 0858 1813 4100 0000 2. Poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej. 3. W gwarancjach bankowych. 4.W gwarancjach ubezpieczeniowych 5.W poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r nr 42, poz.275 z póżniejszymi zmianami). Wadium zostanie zwrócone po o podpisaniu umowy z wygranym Wykonawcą po okresie związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sodr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach