Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Powiat Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6734202 , fax. 058 6734191
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Puck
  ul. Orzeszkowej 5 5
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6734202, fax. 058 6734191
  REGON: 19168639000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.puck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup samochodu został dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II. Minimalne parametry techniczne jakie powinien spełniać oferowany samochód: Model samochodu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego stacje obsługi znajdują się na terenie Polski; Fabrycznie nowy, rok produkcji 2013; Rozstaw osi minimum 3000 mm; Kolor: obojętny; Lakier: metalizowany; Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min 135 KM, norma EURO 4 lub 5; Pojemność silnika: od 1900 cm3 do 2500 cm3; Oryginalne kombi 9 osobowe; Homologacja auta bazowego - kombi 9 osobowe; Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych; Rodzaj paliwa - olej napędowy; Skrzynia biegów - manualna; 6 biegowa; Napęd pojazdu na przednie koła; Przesuwne drzwi boczne z prawej strony; Szyba czołowa z filtrem; Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie; Uchwyt i wysuwany stopień do wsiadania przy drzwiach przesuwanych; Tylne drzwi dwuskrzydłowe; Szyby w drzwiach tylnych; Szyba tylna ogrzewana + wycieraczka szyb. Wyposażenie: Klimatyzacja w części przedniej; Dodatkowa klimatyzacja w części pasażerskiej z dodatkowym ogrzewaniem i regulacją; Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; Radio CD z instalacją radiową i głośnikami; Pełna tapicerka przestrzeni pasażerskiej; Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących; Możliwość demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń; Wspomaganie układu kierowniczego; Komplet gumowych dywaników; Fotel kierowcy z regulacją wysokości; Podłokietniki po stronie kierowcy; Podwójne siedzenie obok kierowcy; Trzecie światło STOP; Uchwyty do mocowania ładunku; Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektronicznie; Zabezpieczenie drzwi w przestrzeni pasażerskiej przed otwarciem; Immobiliser; Alarm antywłamaniowy; Centralny zamek z pilotem; Układ hamulcowy z ABS; EDS, Systemy: ASR, MSR, ESP lub równoważne; Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełno wymiarowe koło zapasowe, Komplet opon zimowych i letnich na obręczach stalowych; Miejsce dla wózka inwalidzkiego: a) 2 stanowiska do mocowania wózków inwalidzkich ( listwy cargo); w przypadku jednego wózka dopuszcza się likwidację jednego miejsca siedzącego a w przypadku dwóch wózków - trzech miejsc siedzących, b) komplet pasów do mocowania wózków, c) pasy bezpieczeństwa mocujące osobę niepełnosprawną do wózka, d) najazdy aluminiowe rozsuwane, Oferowany pojazd musi posiadać: a) homologację dopuszczającą pojazd do ruchu na obszarze Polski oraz inne dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych; b) instrukcję obsługi w języku polskim; c) kartę gwarancyjną. UWAGA: nie dopuszcza się możliwości przystosowania samochodu dostawczego na samochód do przewozu osób. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu na pojazdach odpowiednio logo Powiatu Puckiego oraz informacji (w postaci naklejki) o dofinansowaniu zakupu pojazdu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres gwarancji a) Gwarancja na silnik, podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów); b) Gwarancja na powłoki lakiernicze - min. 36 miesięcy; c) Gwarancja na perforację - min: 12 lat. Warunki gwarancji: a) Zgłoszenie awarii i konieczność wykonania naprawy będzie realizowane telefonicznie i potwierdzone poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia faksu lub pocztą, b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w jak najkrótszym terminie , jednak nie dłuższym niż 14 dni, c) Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu, d) Wykonawca udostępni numery telefonów, faksów, adresy e-mail, pod którymi można będzie zgłaszać awarie pojazdu. Wykaz w/w numerów określony zostanie w zawartej umowie, e) W ramach przysługującej gwarancji przewiduje się zarówno naprawę wad fabrycznych występujących w samochodzie jak i wymianę wadliwego pojazdu na nowy, f) Wykonawca dokona wymiany pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne, nieusuwalne wady w pojeździe , uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzone opinią Rzeczoznawcy - biegłego. Samochód należy dostarczyć, na koszt wykonawcy do siedziby: Powiatu Puckiego - Starostwa Powiatowego w Pucku, ul. Orzeszkowej 5 w dniach pracy (poniedziałek-piątek) w godz. 8:00-13:00. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, producenta, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkty o takich samych parametrach lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta, wskazanego w wykazie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 311152008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwo.puck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną