Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego do 3,5 t

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2226043 , fax. 32 2221140
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
  ul. Stadionowa 11
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 32 2226043, fax. 32 2221140
  REGON: 27064790400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zomm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego do 3,5 t
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego do 3,5 t zasilanego paliwem CNG (rok produkcji 2021).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach