Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Lututów oraz podległych obiektów i infrastruktury w okresie od 01.01.2021 r. – do 31.12.2021 r.

Gmina Lututów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-360 Lututów, Klonowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438714052 , fax. 438714052
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lututów
  Klonowska 8
  98-360 Lututów, woj. łódzkie
  tel. 438714052, fax. 438714052
  REGON: 73093468300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lututowgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Lututów oraz podległych obiektów i infrastruktury w okresie od 01.01.2021 r. – do 31.12.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Lututów oraz podległych obiektów i infrastruktury w okresie od 01.01.2021 r. – do 31.12.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach