Przetargi.pl
Dostawa energii cieplnej na potrzeby c.o i c.c.w. do obiektów Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego ogłasza przetarg

 • Adres: 75-445 Koszalin, ul. Melchiora Wańkowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 451 730 , fax. 943 453 730
 • Data zamieszczenia: 2022-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego
  ul. Melchiora Wańkowicza 11
  75-445 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 451 730, fax. 943 453 730
  REGON: 33003886900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii cieplnej na potrzeby c.o i c.c.w. do obiektów Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii cieplnej / 3000 GJ/ na potrzeby c.o i c.c.w. do obiektów Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09321000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach