Przetargi.pl
Dostawa ciepła zawartego w gorącej wodzie

Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 75-522 Koszalin, ul. Orląt Lwowskich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 3452772 , fax. 0-94 3452782
 • Data zamieszczenia: 2022-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego
  ul. Orląt Lwowskich 18
  75-522 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 3452772, fax. 0-94 3452782
  REGON: 33038894500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciepła zawartego w gorącej wodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła zawartego w gorącej wodzie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09320000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach