Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku

Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, Kowanówko, ul. Sanatoryjna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48612973400 , fax. +48612973463
 • Data zamieszczenia: 2017-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku
  Kowanówko, ul. Sanatoryjna 34
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  tel. +48612973400, fax. +48612973463
  REGON: 631067168
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowanowko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku. Zamówienie podzielono na dw zamówienia częściowe: 1. Temat: Dostawa cewników Foleya, cewników Nelatona, koreczków do cewników, worków do godzinnej zbiórki moczu Wspólny Słownik Zamówień: 33141200-2 - Cewniki Opis: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa cewników Foleya, cewników Nelatona, koreczków do cewników, worków do godzinnej zbiórki moczu w ilościach i parametrach określonych w formularzu cenowym -odpowiednia tabela ( załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 2. Temat: Dostawa osłon sterylnych, osłon jałowych, worków sterylnych w ilościach i parametrach określonych w formularzu cenowym -odpowiednia tabela ( załącznik nr 3 do SIWZ) Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa osłon sterylnych, osłon jałowych, worków sterylnych w ilościach i parametrach określonych w formularzu cenowym -odpowiednia tabela ( załącznik nr 3 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141200-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach