Przetargi.pl
Dostawa doposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 BĘDZIN, 11 LISTOPADA
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322677758
 • Data zamieszczenia: 2021-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
  11 LISTOPADA 3
  42-500 BĘDZIN, woj. śląskie
  tel. 322677758
  REGON: 382902413
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ckziu.bedzin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa doposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa doposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych tj. pracowni rejestracji obrazu, pracowni gastronomicznej, pracowni elektrycznej, pracowni turystycznej, pracowni samochodowej oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni; rejestracji obrazu, turystycznej, elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72268000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach