Przetargi.pl
DOSTAWA DO ZOO WROCŁAW SP. O.O. MINIŁADOWARKI KOŁOWEJ

ZOO Wrocław Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51618 Wrocław, ul. Wróblewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 483 024 , fax. 713 483 768
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOO Wrocław Sp. z o. o.
  ul. Wróblewskiego 42374
  51618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 483 024, fax. 713 483 768
  REGON: 2112521900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DO ZOO WROCŁAW SP. O.O. MINIŁADOWARKI KOŁOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do ZOO Wrocław Sp. z o.o. w terminie do dnia 31 maca 2018 r. miniładowarki kołowej 2. Wymagania dotyczące maszyny (Spełnienie wymagań Zamawiającego musi być zgodne z kartą techniczną pojazdu oferowanego przez Wykonawcę ): a) Podstawowe parametry: - miniładowarka posiadająca dwa tryby sterowania jazdą tj. 1 tryb – wszystkie koła sztywne (sterowanie burtowe), 2 tryb – obie osie skrętne, - silnik o mocy nie mniejszej niż 65 kW, spełniające normy Stage IV, - układ wydechowy silnika wyposażony w układ selektywnej redukcji katalitycznej SCR - napęd hydrostatyczny 4 x 4 - układ hydrauliczny – wydajność pomp, nie mniejsza niż 135l/min - hamulec postojowy wielotarczowy, - sterowanie jazdą, układem roboczym oraz osprzętem za pomocą joysticków, - automatyczny tryb jałowy, - obroty silnika w pedale oraz elektroniczny system sterownika umieszczony w zasięgu ręki operatora - prędkość jazdy nie więcej niż 20 km/h, - hydrauliczne pozycjonowanie łyżki, - pionowy tor podnoszenia ramienia miniładowarki, - udźwig operacyjny - nie mniejszy niż 1,5 tony, - obciążenie statyczne nie mniejsze niż 3,0 tony, - wysokość maszyny – nie większa niż 2,1 m, - długość maszyny bez osprzętu, nie większa niż 3,0 m - masa robocza maszyny, nie mniejsza niż 4,0 tony b) Wyposażenie : - opony 12 x 16,5 do pracy w trudnych warunkach, - kabina zamykana, - wycieraczka i spryskiwacz przednich drzwi, - przedni pomocniczy układ hydrauliczny do zasilania osprzętu hydraulicznego, - przednie złącze elektryczne do sterowania osprzętem, - szybkozłącze mechaniczne, - światła robocze, przednie i tylne - Kabina spełniające normy ROPS/FOPS c) Osprzęt: - łyżka ładowarkowa o szerokości 1,9 m i pojemności nie mniej niż 500 l z przykręcanymi zębami, - widły paletowa o długości pazurów nie mniej niż 1,2 m d) Wymagane dokumenty Wykonawca wraz z pojazdem zobowiązany jest do dostarczenia w języku polskim: - instrukcji obsługi , eksploatacji i konserwacji maszyny - książki serwisowej, - karty gwarancji - na 4000 godzin pracy maszyny (mth) od protokolarnego odbioru - Certyfikat CE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42418000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach