Przetargi.pl
Dostawa czterdziestu urządzeń kopiujących dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Biur Powiatowych ARiMR województwie małopolskim

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6298010 , fax. 012 4211311
 • Data zamieszczenia: 2014-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  ul. Lubicz 25 25
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6298010, fax. 012 4211311
  REGON: 01061308300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czterdziestu urządzeń kopiujących dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Biur Powiatowych ARiMR województwie małopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterdziestu urządzeń kopiujących dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Biur Powiatowych ARiMR województwie małopolskim, stosownie do poniżej przedstawionej specyfikacji technicznej. CPV: 30121100-4 1.1. Urządzenie kopiujące A3 kolorowe - 19 szt. Lp. Właściwości techniczne Opis 1 Technologia Laser lub Led kolorowa 2 Rozmiar papieru Minimum A3 3 Szybkość druku Minimum 45 str./min. (A4, mono); Minimum 40 str./min. (A4,kolor) 4 Rozdzielczość druku Minimum 1200x1200 dpi 5 Skaner ADF minimum 100 arkuszy, automatyczny duplex, skanowanie w kolorze 6 Szybkość skanowania Minimum 45 str./min (Mono) 7 Rozdzielczość skanowania Minimum 600x600 dpi Mono 8 Funkcje skanowania Skanowanie do: poczty e-mail, FTP, folderu sieciowego, USB, HDD, Zakres powiększania kopii z ADF w zakresie minimum 25-400% 9 Format skanowania Tiff, jpg, pdf, bezpieczny pdf, xps 10 Maksymalna wydajność miesięczna Minimum 200 000 stron 11 Pojemność podajników papieru Minimum 2 000 arkuszy 12 Zainstalowana pamięć Minimum 1024MB, możliwość rozbudowy do minimum 2048MB 13 Złącza zewnętrzne Ethernet 10/100, USB 2.0 14 FAX 33 kb/s 15 Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, Server 2003/2008/2012 16 Obsługa Kolorowy panel dotykowy 17 Kontrola wydruków Wydruk poufny, raporty z urządzenia na temat wydruków z informacją o użytkowniku, ilości wydrukowanych stron, formacie dokumentów, dacie i godzinie wydruku 18 Kontrola kopiowania Raporty z urządzenia na temat kopii z informacją o użytkowniku i/lub departamencie, ilości skopiowanych stron, formacie dokumentów, dacie i godzinie kopii 19 Materiały eksploatacyjne Ilość wszystkich materiałów eksploatacyjnych w komplecie z urządzeniem, która pozwoli na wydruk min. 15 000 stron A4 mono i 10 000 stron A4 kolor. Materiały winny być pełnowartościowe, nieregenerowane i nowe 20 Deklaracje i certyfikaty Urządzenie musi posiadać deklaracje CE Urządzenie musi być produkowane zgodnie z normą Energy Star 21 Gwarancja 24 miesiące, naprawa w miejscu eksploatacji, czas reakcji jeden dzień roboczy 1.2. Urządzenia kopiujące A4 czarnobiałe - 21 sztuk Lp. Właściwości techniczne Opis 1 Technologia Laser lub Led monochromatyczna 2 Rozmiar papieru Minimum A4 3 Szybkość druku Minimum 50 str./min. (A4, mono); 4 Rozdzielczość druku Minimum 1200x1200 dpi 5 Skaner ADF minimum 75 arkuszy, automatyczny jednoprzebiegowy duplex, skanowanie w kolorze 6 Szybkość skanowania Minimum 70 str./min (Mono) 7 Rozdzielczość skanowania Minimum 600x600 dpi Mono 8 Funkcje skanowania Skanowanie do: poczty e-mail, FTP, folderu sieciowego, USB. Zakres powiększania kopii z ADF w zakresie minimum 25-400% 9 Format skanowania Tiff, jpg, pdf, bezpieczny pdf, xps 10 Maksymalna wydajność miesięczna Minimum 200 000 stron 11 Pojemność podajników papieru Minimum 600 arkuszy 12 Zainstalowana pamięć Minimum 256MB, możliwość rozbudowy do minimum 1 280MB 13 Złącza zewnętrzne Ethernet 10/100, USB 2.0 14 FAX 33 kb/s 15 Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, Server 2003/2008/2012 16 Obsługa Kolorowy panel dotykowy, urządzenie wyposażone w stoli na kółkach, dedykowany do danego modelu 17 Kontrola wydruków Wydruk poufny, raporty z urządzenia na temat wydruków z informacją o użytkowniku, ilości wydrukowanych stron, formacie dokumentów, dacie i godzinie wydruku 18 Kontrola kopiowania Raporty z urządzenia na temat kopii z informacją o użytkowniku i/lub departamencie, ilości skopiowanych stron, formacie dokumentów, dacie i godzinie kopii 19 Materiały eksploatacyjne Ilość wszystkich materiałów eksploatacyjnych w komplecie z urządzeniem, która pozwoli na wydruk min. 15 000 stron. Materiały winny być pełnowartościowe, nieregenerowane i nowe 20 Deklaracje i certyfikaty Urządzenie musi posiadać deklaracje CE Urządzenie musi być produkowane zgodnie z normą Energy Star 21 Gwarancja 24 miesiące, naprawa w miejscu eksploatacji, czas reakcji jeden dzień roboczy 2. Miejsce dostawy: Lp. Miejsce dostawy Ilość urządzeń A3 Ilość urządzeń A4 1 Bochnia, ul. Windakiewicza 9/1, 1 1 2 Brzesko, ul. Szczepanowska 23 1 1 3 Chrzanów, ul. Fabryczna 16 1 1 4 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego 33 1 1 5 Gorlice, ul. W. Pola 2 1 1 6 Limanowa, ul. Piłsudskiego 6 1 1 Lp. Miejsce dostawy Ilość urządzeń A3 Ilość urządzeń A4 7 Miechów, ul. Konopnickiej 23a 1 1 8 Dobczyce, (powiat myślenicki), ul. Kościuszki 12 1 1 9 Nowy Sącz, ul. Kraszewskiego 44 1 1 10 Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny 55 1 1 11 Olkusz, ul. Bylicy 1 1 1 12 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 1 1 13 Proszowice, ul. Szpitalna 3 1 1 14 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b 1 1 15 Tarnów, ul. Lwowska 72/96 C 1 1 16 Zakopane, (powiat tatrzański), ul. Do Samków 29 1 1 17 Wadowice, ul. Mickiewicza 36 1 1 18 Niepołomice, (powiat wielicki), ul. 3 Maja 2 1 1 19 Kraków, ul. Lubicz 25 1 3 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę jakiejkolwiek części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym tej części zamówienia (zakresu). 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301211004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arimr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach