Przetargi.pl
Dostawa ciągnika

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-350 Piwniczna Zdrój, ul. Krakowska 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 4464-214 , fax. 0-18 4464-033
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju
  ul. Krakowska 26 26
  33-350 Piwniczna Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 0-18 4464-214, fax. 0-18 4464-033
  REGON: 00015494400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ciągnika z wyposażeniem do zimowego utrzymania dróg: pług lemieszowy, pług wirnikowy, posypywarka. Dane techniczne ciągnika: - Nominalna moc silnika przy prędkości 2200 obr/min = 100 - 105 KM, - Turbodoładowanie z intercoolerem - 4 cylindry - Napęd 4 x 4 - Co najmniej 16 biegów w przód i 16 w tył - Prędkość 40 km/godz - Hamulce na obie osie - Przedni i tylni TUZ montowany fabrycznie - Przedni i tylni WOM montowany fabrycznie - Zbiornik paliwa co najmniej 150 dm3 - Udźwig podnośnika nie mniej niż 4 tony - Hamulce dyskowe mokre - Hydraulika - co najmniej 3 pary wyjść (6+1) - Zaczep rolniczy przesuwny - Kabina ogrzewana z wentylacją - Drugie siedzenie (dla pomocnika traktorzysty) - Norma emisji spalin TIER-III - Gwarancja minimum 18 miesięcy - Odległość do serwisu do Zamawiającego nie więcej niż 50 km Dane techniczne wyposażenia do zimowego utrzymania dróg. Pług lemieszowy: - sterowany hydraulicznie, przestawny, szerokość do 2 m, wysokość co najmniej 80 cm, masa do 580 kg Pług wirnikowy - szerokość do 2 m, wysokość co najmniej 80 cm, masa do 580 kg, wydajność 7-11 m3/min, zapotrzebowanie mocy do 95 KM, prędkość obrotowa WOM 540 obr/min, praca z przodu i z tyłu ciągnika, regulowana rynna wyrzutowa Posypywarka - podwieszana z tyłu ciągnika, ładowność co najmniej 600 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piwniczna.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach